Moreno Vlk & Asociados

Moreno Vlk & Asociados

Advokátní kancelář

Sokolovská 32/22
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 66243424

Informace o kanceláři Moreno Vlk & Asociados

Praha / Madrid / Bratislava

Česko / Španělsko / Slovensko & Latinská Amerika a Portugalsko

 

Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados zajišťuje komplexní právní poradenství ve všech stěžejních oblastech práva. Díky více než patnáctiletému působení na trhu nabízí jak široké zkušenosti tak vynikající teoretické znalosti svého týmu advokátů. Naše kancelář zajišťuje komplexní právní servis jak na celém území České republiky, tak v dalších státech EU.

Základem fungování kanceláře je flexibilní přístup ke každému klientovi, který vždy reflektuje individuální potřeby každého jednotlivého případu. Vzájemná spolupráce mezi advokáty v kanceláři, ale i ostatními spolupracovníky a externími advokáty, umožňuje skutečně komplexní poskytnutí právních služeb naší ve všech odvětvích práva.

 

V České republice se pecializujeme na:

 • Komplexní vedení sporu, správního řízení či trestního procesu, včetně přípravy a zajištění důkazů a mediálního zastoupení
 • Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plnění smluv, insolvenčních řízení a odpovědnostní vztahy statutárních orgánů a vrcholového managementu
 • Náhrady škody, ochrana dobré pověsti a ochrana fyzických osob ve vztahu k nesprávnému úřednímu postupu a nezákonným rozhodnutím
 • Kontrola smluvní agendy se zaměřením na prevenci a přípravu na potencionální soudní spory
 • Majetkové vztahy k nemovitostem a movitostem, obchodním podílům a vztahy jejich spoluvlastníků
 • Zastupování příslušníků stavu soudcovského, notářského, státních zástupců a advokátního ve všech typech řízení
 • Rodinné právo a vypořádání SJM
 • Trestné činy hospodářské a veřejných činitelů
 • Sportovní právo
 • Zastoupení ve Španělském království a Latinské Americe a to zejména vymáhání pohledávek, náhrady škody, pojistné události, nemovitosti, rodinné právo, obchodní společnosti
 • Komplexní právní zastoupení pro investory ze Španělského království
 • Komplexní právní zastoupení pro obchodní společnosti, pouze na doporučení

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Vít Nevařil 

advokát

Praha
 
tel. +420 224 818 736

Kde nás najdete?